Opći uvjeti i odredbe kupnje putem vidaXL Marketplacea

Prilog(s)

Opći uvjeti i odredbe kupnje putem vidaXL Marketplacea

Uvjeti i odredbe Prodavač vidaXL

Članak 1 – Definicije

vidaXL Marketplace 

Privatno društvo s ograničenom odgovornošću vidaXL Marketplace Europe B. V., koje se nalazi na adresi Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Posluje u Nizozemskoj pod brojem PDV-a NL859812108B01, a trguje pod Gospodarskom komorom (KvK) broj 74214802 na web-stranicama vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Okruženje

Web-stranica vidaXL Marketplace. Web-adresa je "vidaXL", a slijedi je proširenje za zemlju (.nl/.be/.co.uk itd.). Na primjer, www.vidaxl.nl i bilo koja druga aplikacija koju je osmislio vidaXL Marketplace.

Platforma

Okruženje u kojem treće strane nude proizvode Korisnicima.

Korisnik

Bilo koji posjetitelj zaštite Okruženja

Prodavatelj

Treća strana, bilo pravna ili fizička osoba, koja nudi proizvode Korisnicima putem Platforme

Kupac: Korisnik Okruženja koji nastavlja kupnju artikla putem Platforme.

Kupac

Korisnik Okruženja koji pristupi kupnji artikla putem Platforme.

Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupnji koji nastaje između Prodavatelja i Kupca putem Platforme.

Članak 2 – Primjenjivost

2.1 Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na naručivanje i kupnju proizvoda od Prodavatelja putem Platforme (u nastavku: Opći uvjeti i odredbe kupnje putem vidaXL Marketplacea). Ovi uvjeti mogu se pregledati i na web-stranici vidaXL Marketplace.

2.2 Svaki Kupac koji naruči proizvod koji je Prodavatelj ponudio u Okruženju, prihvaća primjenjivost Općih uvjeta i odredbi kupnje putem  vidaXL Marketplacea.

2.3. Odstupanja od pravila ovih Općih uvjeta i odredbi kupnje putem vidaXL Marketplacea mogu se dati u pisanom obliku. Preostale odredbe ostat će na punoj snazi i s pravnim učincima.

2.4 Ovi Opći uvjeti i odredbe kupnje putem vidaXL Marketplacea primjenjuju se i na kupce koji se kvalificiraju kao (opći) potrošači i na kupce koji se kvalificiraju kao poslovni potrošači.

2.5 Sva prava i potraživanja, kako je navedeno u ovim Općim uvjetima i odredbama kupnje putem vidaXL Marketplacea i u svim daljnjim ugovorima koji su sklopljeni u korist vidaXL Marketplacea, također su ugovoreni u korist posrednika i drugih trećih strana koje angažira vidaXL Marketplace, izričito uključujući Prodavatelja/e.

2.6 vidaXL Marketplace ima pravo promijeniti te Opće uvjete i odredbe kupnje putem  vidaXL Marketplacea. Izmijenjeni uvjeti primjenjivat će se čim budu objavljeni na web-stranici. Ako kupac tada naruči, time prihvaća primjenjivost ovih uvjeta i odredbi.

Članak 3 – Kontakt s kupcem

3.1 Kupac mora zadovoljiti barem sljedeće zahtjeve:

- Kupac mora imati korisnički račun na vidaXL Marketplaceu;

- Kupac ima najmanje 18 godina;

- S Kupcem se može kontaktirati putem e-pošte.

3.2 vidaXL Marketplace uvijek ima pravo ne obraditi određene narudžbe od Prodavatelja ili vezati određene uvjete uz određene narudžbe.

3.3 Kupac nema pravo dopustiti drugima da upotrebljavaju njegov račun.

3.4 Kupac izjavljuje da djeluje u skladu s Općim uvjetima i odredbama kupnje putem vidaXL Marketplacea i svim primjenjivim zakonima i propisima.

3.5 Kupac je odgovoran za točnost podataka na svom računu

Članak 4 – Ponude trećih strana

4.1 vidaXL Marketplace je trgovački zastupnik Prodavatelja. Kupac potvrđuje da je Ugovor o kupoprodaji sklopljen između Kupca i Prodavatelja i da vidaXL Marketplace nije ili neće biti stranka u tom ugovoru.

4.2 U slučaju pitanja ili pritužbi u vezi s proizvodima kupljenima od strane Kupca, Kupac se treba izravno obratiti odgovarajućem Prodavatelju. Kupac potvrđuje da se u tim slučajevima ne može žaliti vidaXL Marketplaceu i da vidaXL Marketplace ne snosi nikakvu odgovornost, uključujući oštećenja na kupljenom proizvodu/ima.

Članak 5 – Narudžba i dostava

5.1 Kupac može naručiti na vidaXL Marketplaceu putem uobičajenog postupka naručivanja proizvoda koji nudi Prodavatelj.

5.2 Kupac prima račun od Prodavatelja

5.3 Vlasništvo nad isporučenim artiklima prenijet će se tek kad Kupac ispuni svoju obvezu plaćanja.

Članak 6 – Naknada i plaćanje

6.1 Kupac duguje vidaXL Marketplaceu kupovnu cijenu proizvoda koji je kupljen od Prodavatelja putem Platforme. Kupac se ne oslobađa svoje obveze plaćanja izravnom uplatom Prodavatelju.

Članak 7 – Odredbe za kupnju od Prodavatelja

7.1 Ako Kupac kupi proizvod od Prodavatelja putem Platforme, obvezuje se pročitati i prihvatiti opće uvjete i odredbe prodaje relevantnog/ih Prodavatelja od kojih kupi jedan ili više proizvoda putem Platforme.

Članak 8 – Informacije i uporaba podataka

8.1 Kupac će pažljivo paziti na svoju e-poštu kako bi mogao pravovremeno primijetiti informacije koje mu pošalje vidaXL Marketplace ili Prodavatelj.

8.2 vidaXL Marketplace nije odgovoran za informacije koje se ne pojave na vrijeme ili se pojave nejasne, ili za očite pogreške, bez obzira na to od koga informacije potječu ili kome su namijenjene.

8.3 Kupac izjavljuje da je upoznat i da se slaže s tim da se njegovo ime i adresa, adresa e-pošte i telefonski broj dostave Prodavatelju u mjeri u kojoj je potrebno za provođenje Ugovora o kupoprodaji ili ako je Kupac za to dao dopuštenje. Prodavatelj ima pravo upotrijebiti Kupčeve podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za obradu i provođenje Ugovora o kupoprodaji ili ako je Kupac dao dopuštenje za upotrebu podataka.

8.4 Kupac priznaje da je sustav ocjenjivanja dio prodajnog procesa. Kupac će biti pozvan putem e-pošte. Kupac izjavljuje da će sudjelovati u dobroj namjeri, u slučaju da odluči sudjelovati. Kupac jamči da su svi podaci koje je naveo točni i da nisu zavaravajući. Kupac će se suzdržati od davanja i/ili spominjanja uvredljivih, prijetećih i/ili klevetničkih podataka.

8.5 vidaXL Marketplace uvijek ima pravo odbiti objavljivanje osvrta na stranici ili ga ukloniti ako je osvrt u suprotnosti sa zakonima i propisima, javnim redom i/ili moralom.

Članak 9 – Komunikacija između Kupca i Prodavatelja

9.1 Svu komunikaciju između Kupca i Prodavatelja koja prolazi preko vidaXL Marketplacea, vidaXL Marketplace može pogledati i upotrijebiti za:

  • Podršku Kupcu i/ili Prodavatelju u slučaju pitanja i/ili problema;
  • Procjenu ispunjava li Prodavatelj zahtjeve;
  • Analizu poboljšanja procesa

9.2 Kupac daje vidaXL Marketplaceu dozvolu za pohranu, pregled i upotrebu komunikacije u skladu s odredbama stavka 1 ovog članka.

Članak 10 – Razno

10.1 vidaXL Marketplace ima pravo ograničiti, ne odobriti ili opozvati određene privilegije ili blokirati upotrebu računa ili mogućnost naručivanja, uskratiti ili ograničiti Prodavateljeve artikle putem vidaXL Marketplacea, ovisno o povijesti trgovanja Kupca; i to isključivo prema nahođenju vidaXL Marketplacea.

Članak 11 – Klauzula o odvojivosti

Ako jedna od odredbi ovih Uvjeta i odredbi bude ili postane neučinkovita, to neće utjecati na djelotvornost ostalih odredbi. Smatra se da će neučinkovitu odredbu zamijeniti učinkovita odredba koja je što je moguće bliža neučinkovitoj odredbi.

vidaXL Marketplace uvijek ima pravo obustaviti funkcije u svrhu Prodavateljevih ponuda na vidaXL Marketplaceu.

Članak 12 – Mjerodavno pravo i nadležnost

 Za Opće uvjete i odredbe kupnje putem vidaXL Marketplacea isključivo je nadležno nizozemsko pravo. Svi sporovi koji proizađu iz ovih Uvjeta i odredbi isključivo se upućuju Okružnom sudu Oost-Brabant, lokacija 's-Hertogenbosch, osim ako je zakonom posebno određen drugi sud.