PRAVA KORIŠTENJA

Pozdrav - prebačeni ste ovdje jer nam se doista sviđa vaša slika, a mi,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY doo, vidaXL doo sa sjedištem u Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nizozemska

(zajedno, "vidaXL") zatražili ste pristanak na distribuciju vaše slike ili vaše pokretne slike ("Posao") na (između ostalog) naše web-lokacije i račune na društvenim mrežama, a posebno na Instagram, Facebook i Snapchat (" Računi ").

Dajemo vam priliku da se Vaš rad reklamira posebno na našim web stranicama i doprinosima na našim računima. U tu svrhu dobivamo vaš izričiti pristanak da sveobuhvatno korištenje posla bude zatraženo kako slijedi i da ga komercijalno koristite.

 I. Odgovarajući na naš Instagram komentar s hashtagom #sharemevidaxl, dajete nam posebno sljedeća prava korištenja, bez naknade, neograničena prema sadržaju, vremenu ili području:

        • koristiti, uređivati, mijenjati i iskorištavati Vaše djelo na našim web stranicama i našim računima sveobuhvatno, uključujući i za potrebe komercijalnog marketinga. Ovo priznavanje prava izričito uključuje sve poznate i nepoznate oblike internetskih ponuda;

        • neograničeno pravo na reprodukciju, javno objavljivanje i javno prikazivanje Vašeg djela, osobito putem digitalne integracije vaše slike na našim računima i našim web stranicama;

        • prava na oglašavanje, tj. Pravo na korištenje Djela za oglašavanje vidaXL-a i proizvoda koje nudi vidaXL na njegovim web-mjestima iu svim drugim medijima, uključujući i izvan Interneta, posebno u tiskanim medijima i našim biltenima;

        • pravo na javno dostupnost, tj. Pravo pohranjivanja djela, te omogućavanje dostupnosti i spremnosti za gledanje javnosti u analognom ili digitalnom obliku, i

        • pravo na korištenje Vašeg Djela u vezi s drugim radom.

 II. Potvrđujete da ste vlasnik prava koja su prenesena pod I i da je moguće da nam ta prava učinkovito pružite.

 III. Nadalje, potvrđujete da korištenje Vašeg Djela ne krši prava ličnosti trećih strana, osobito da se osobe koje su na slici, ako ih ima, slažu s ugovornim korištenjem vaše slike.

 IV. Oštećujete nas od potraživanja trećih strana, a posebno od svih potraživanja za kršenje autorskih prava i osobnih prava, koja mogu biti podnesena protiv nas u vezi s ostvarivanjem prava iz ovog ugovora. Ako ste svjesni kršenja ugovorenih prava, morate nas odmah obavijestiti.

 V. Za korištenje i distribuciju Vašeg djela na našim računima, obrađujemo samo potrebne podatke, tj. Vašu sliku označenu oznakom hashtaga ili vidaXL, naziv vašeg računa i, iznimno, druge podatke koje ste možda objavili na društvenim medijima (npr. vaša e-mail adresa), kako biste dobili zasluge za svoj rad.

 VI. Svaka strana može raskinuti ovaj ugovor u pisanom ili elektroničkom obliku davanjem dvotjedne obavijesti, slanjem e-maila na instagram_hr@vidaxl.com.

 VII. Svaka izmjena ili dopuna ovog ugovora mora biti u pisanom ili elektroničkom obliku. Ako neka pojedinačna odredba ovog ugovora ili dijela ugovora postane ili postane nevažeća, to neće poništiti preostale odredbe ugovora. U mjeri u kojoj je dopušten izbor mjerodavnog prava, ovaj sporazum će se voditi isključivo zakonima Savezne Republike Njemačke.

Puno hvala,

Tim vidaXL